+43 7239 70377 office@wearmax.at
Beräkning enkelt gjort!

WEARMAX® Colour System ”Kostnadskalkylator

Här är ett exempel på kostnadsberäkning av ett projekt. Bearbetningsprocessen är alltid beroende av det ursprungliga jordbehovet.