+43 7239 70377 office@wearmax.at
HÄR HITTAR DU VÅR

Integritetspolicy

Status 25.5.2018

Allmänt

Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Denna webbplats lagrar och behandlar därför uppgifter uteslutande i enlighet med den österrikiska och europeiska allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Som användare samtycker du till att uppgifterna behandlas i enlighet med denna förklaring. Den aktuella versionen av GDPR finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Denna sekretesspolicy gäller endast denna webbplats. Om du omdirigeras till andra webbplatser via länkar på våra sidor bör du informera dig direkt på den omdirigerade webbplatsen om hur dina uppgifter hanteras. Dina personuppgifter (t.ex. titel, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter, kreditkortsnummer) kommer endast att behandlas av oss i enlighet med bestämmelserna i den österrikiska dataskyddslagen. Följande bestämmelser informerar dig om typen, omfattningen och syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. när du kommunicerar via e-post eller via icke-krypterade webbplatser) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst.

När du gör en beställning via vår webbplats kommer dina överförda eller inmatade uppgifter att kontrolleras manuellt eller automatiskt med befintliga datalager för att se om de är giltiga och uppdaterade och vid behov jämföras för att korrigera de uppgifter som lagrats hos oss. Detta kan kräva att vår personal kontaktar dig. Detta sker via e-post eller telefon. De uppgifter som du anger kommer endast att användas för att behandla beställningen eller registreringen; uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part.

Uppgifterna kommer att raderas så snart avtalet har uppfyllts och det inte längre finns någon rättslig skyldighet att lagra uppgifterna.

Länkar

Vi kontrollerar länkar som lämnar vår webbplats mycket noggrant ur redaktionell synvinkel. Vi tar dock inget ansvar för innehållet på sidor som länkas till från denna webbplats eller från en annan webbplats.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och i händelse av uppföljande förfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifter om inventarier

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utanför avtalsbehandlingen utan ditt uttryckliga samtycke eller utan rättslig grund. När avtalet har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning. När skatte- och handelsbestämmelserna har löpt ut raderas dessa uppgifter om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till att de används vidare.

Dina personuppgifter, i den mån de behövs för att upprätta, ändra eller komplettera avtalsförhållandet (inventeringsuppgifter), kommer att användas uteslutande för att behandla avtalet. Till exempel måste ditt namn och din adress lämnas vidare till varuleverantören för att varorna ska kunna levereras.

Kreditprövning

I den mån vi gör förskottsbetalningar, t.ex. vid förskottsbetalning, kan vi inhämta en kreditupplysning om dig.

I detta syfte vidarebefordrar vi dina personuppgifter (t.ex. namn och adress) till detta företag. Matematisk-statistiska förfaranden används för att fastställa risken för betalningsinställelse. Vi gör ingåendet av köpeavtalet beroende av resultatet av kreditprövningen.

Webbanalys med Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder sådana målinriktade cookies.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Du kan förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen, samt att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIP()” så att IP-adresserna endast behandlas i förkortad form för att utesluta direkta personliga referenser.

Information om cookies

Det finns tre kategorier av kakor:

# Absolut nödvändiga cookies för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktioner.

# funktionella kakor för att säkerställa webbplatsens prestanda

# riktade cookies för att förbättra användarupplevelsen.

På webbsidorna används delvis så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Funktionsbegränsningar utan cookies

Om du generellt sett inte tillåter oss att använda cookies kommer vissa funktioner och sidor inte att fungera som förväntat. Framför allt fungerar inte inloggningen.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Typ och version av webbläsare Operativsystem som används Referrer URL

Värdnamn för den dator som får åtkomst Tidpunkten för serverförfrågan

IP-adress

Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi får kännedom om specifika indikationer på olaglig användning.

Sociala insticksprogram från Facebook

Vi använder sociala plugins från facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugins känns igen på Facebook-logotypen eller tillägget ”Facebook Social Plugin”. När du till exempel klickar på ”Gilla”-knappen eller skriver en kommentar överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där. Dessutom gör Facebook dina gilla-markeringar offentliga för dina Facebook-vänner. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela ditt Facebook-konto en direkt koppling till vår webbplats. Även om du är

Om du inte är inloggad eller inte har ett Facebook-konto överför din webbläsare information (t.ex. vilken webbplats du har besökt, din IP-adress) som lagras av Facebook. Mer information om hur Facebook hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter i detta avseende finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska tilldela de uppgifter som samlas in om dig via våra webbplatser till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker våra webbplatser.

Nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga andra uppgifter samlas in. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrera dig” i nyhetsbrevet.

SSL-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”https://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Information

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och, i förekommande fall, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan ställa frågor till exempel via följande e-postadress: (office@wearmax-at)