+43 7239 70377 office@wearmax.at
HIER VINDT U ONZE

Privacybeleid

Status 25.5.2018

Algemeen

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Deze website bewaart en verwerkt daarom uitsluitend gegevens in overeenstemming met de Oostenrijkse en Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Als gebruiker stemt u in met de verwerking van gegevens overeenkomstig deze verklaring. De huidige versie van de GDPR is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Dit privacybeleid geldt alleen voor deze website. Als u via links op onze pagina’s naar andere sites wordt doorverwezen, informeert u zich dan direct op de doorverwezen website over de desbetreffende omgang met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Oostenrijkse wetgeving inzake gegevensbescherming. Het volgende reglement informeert u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail of via niet-gecodeerde websites) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wanneer u via onze website een bestelling plaatst, worden uw doorgegeven of ingevoerde gegevens handmatig of automatisch gecontroleerd met de bestaande gegevensvoorraad op geldigheid en actualiteit en zo nodig vergeleken om de bij ons opgeslagen gegevens te corrigeren. Hiervoor kan het nodig zijn dat onze medewerkers contact met u opnemen. Dit gebeurt per e-mail of telefoon. De door u ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestelling of de afhandeling van de aanmelding; de gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De gegevens worden gewist zodra het desbetreffende contract is uitgevoerd en er geen wettelijke verplichting meer bestaat om de gegevens op te slaan.

Links

Wij controleren links die onze website verlaten zeer zorgvuldig vanuit redactioneel oogpunt. Niettemin aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van pagina’s waarnaar vanaf deze website of vanaf een andere website wordt gelinkt.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Inventarisgegevens

Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder rechtsgrondslag niet doorgegeven aan derden buiten de verwerking van het contract. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Na afloop van de fiscale en commerciële regelgeving worden deze gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik.

Uw persoonsgegevens, voor zover die nodig zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de contractuele relatie (inventarisgegevens), worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het contract. Uw naam en adres moeten bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de leverancier van de goederen om de goederen te kunnen leveren.

Kredietcontrole

Voor zover wij vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld bij betaling op rekening, kunnen wij een kredietrapport over u opvragen.

Hiervoor geven wij uw persoonlijke gegevens (bijv. naam en adres) door aan dit bedrijf. Er worden wiskundig-statistische procedures gebruikt om het risico van wanbetaling te bepalen. Wij laten het sluiten van de koopovereenkomst afhangen van het resultaat van de kredietcontrole.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt dergelijke doelgerichte cookies.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt ook voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal worden ingesteld om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website te voorkomen: Google Analytics uitschakelen

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “anonymizeIP()” zodat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

Informatie over cookies

Er zijn drie categorieën cookies:

# absoluut noodzakelijke cookies om de basisfuncties van de website te garanderen

# functionele cookies om de prestaties van de website te waarborgen

# gerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Functionele beperkingen zonder cookies

Als u in het algemeen niet toestaat dat wij cookies gebruiken, zullen bepaalde functies en pagina’s niet werken zoals verwacht. Met name het inloggen werkt niet.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Type en versie van de browser Gebruikt besturingssysteem Referrer URL

Hostnaam van de aanvragende computer Tijdstip van het serververzoek

IP-adres

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

Sociale plugins van Facebook

Wij gebruiken social plugins van facebook.com, beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer u bijvoorbeeld op de “Like”-knop klikt of een commentaar plaatst, wordt de desbetreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Bovendien maakt Facebook je likes openbaar voor je Facebook-vrienden. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook de oproep naar onze site rechtstreeks aan uw Facebook-account toewijzen. Zelfs als je

Als u niet bent ingelogd of geen Facebook-account hebt, geeft uw browser informatie door (bijv. welke website u hebt bezocht, uw IP-adres), die door Facebook wordt opgeslagen. Voor details over hoe Facebook omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook de via onze websites over u verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze websites bezoekt.

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen andere gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe”-link in de nieuwsbrief.

SSL-codering

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “https://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Informatie

Volgens de EU-gegevensbeschermingsverordening heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Vragen kunt u bijvoorbeeld stellen via het volgende e-mailadres: (office@wearmax-at)