+43 7239 70377 office@wearmax.at

Opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja Wearmax GmbH
Od januara 2021

WEARMAX GMBH | Business Park 30, A-4201 Gramastetten | Telefon: +43 (0)7239/70370 | Fax: +43 (0)7239/70370 77 | e-mail: office@wearmax.at | Poreski broj: 226/5255 | UID br.: AT U67042434 | EORI br.: ATEOS1000044438 | Mjesto jurisdikcije: Linz

Bankovni detalji:
EUR bankovni detalji: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
USD bankovni detalji: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

Opće uvjete poslovanja možete preuzeti ovdje u PDF-u (kliknite ovdje).

I. Validnost
 1. Naši sljedeći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja (u daljem tekstu “Opći uvjeti” ili “OUU”) primjenjuju se na sve kupoprodajne ugovore koje mi kao prodavac robe zaključimo sa našim kupcima za koje je ova transakcija dio poslovanje kompanije (u daljem tekstu “Kupac” ili “Kupac”). Pripremamo ponude i pružamo usluge i isporuke isključivo na osnovu ovih uslova. Ovo se odnosi na postojeće i buduće ugovorne odnose, čak i ako se na njih ne upućuje izričito. U svakom slučaju, kada kupac prihvati isporuku, prihvata naše uslove i odredbe.
 2. Usmeni sporazumi između ugovornih strana zamjenjuju se pismenim ugovorom. Usmeni sporedni sporazumi, garancije o imovini i naknadne izmjene ugovora važe samo ako smo ih pismeno potvrdili.
 3. Odstupanja, suprotstavljeni ili dopunski uslovi i odredbe kupca, čak i ako su poznati, nisu dio ugovora osim ako se pismeno ne složimo s njihovom valjanošću. Pisani oblik se održava slanjem faksa ili e-maila.
II Zaštita žiga

Kupac potvrđuje da su brendovi “PEMATEX”, “WEARMAX”, “K 10” i “UNIGLACE” zaštićeni zakonom i da je njihovo neovlašteno korištenje nedopustivo i da će biti krivično gonjeni.

III. Ponuda i sadržaj ugovora

1. Naše ponude su podložne promjenama i neobavezujuće, kao i tehničke Opisi ili druge informacije u ponudama, brošurama itd.
2. Ponude i procjene troškova daju se samo u pisanoj formi. Osim ako nije drugačije dogovoreno, ponude i procjene troškova podliježu naplati i kreiraju se na osnovu informacija o korisniku, bez garancije za potpunost ili ispravnost, usmene procjene troškova nemaju značenje. Ne provjeravamo dokumente, planove i skice kupca da li odgovaraju stvarnim dimenzijama ili uvjetima na licu mjesta. Ukoliko smo svjesni bilo kakvih netočnosti, grešaka i nedostataka, na to ćemo ukazati kupcu. odstupanja
između dimenzija koje daje kupac i stvarnih dimenzija je odgovornost kupca, pri čemu kupac mora snositi sve dodatne troškove koji mogu nastati kao rezultat.
3. Zadržavamo pravo da robu ponuđenu kupcu prodamo trećim licima u periodu važenja ponude (prethodna prodaja). Kao rezultat toga, kupac nema nikakvih potraživanja.
4. Ako podaci u pisanim potvrdama narudžbe koje izdajemo odstupaju od kataloga, prospekta ili drugih informacija, oni u potvrdi narudžbe su obavezujući. Sadržaj ugovora određen je našom pismenom potvrdom narudžbe. Ukoliko nema pismene potvrde narudžbe, sadržaj ugovora je određen našom ponudom koju je kupac prihvatio.
5. Prekoračenje ili nedovoljna isporuka od +/- 5% je uobičajeno u industriji. Potraživanja bilo koje vrste od strane kupca protiv nas zbog takve prekomjerne ili nedovoljne isporuke su isključeni. Prekomjerne i nedovoljne isporuke će se uzeti u obzir prilikom naplate.
6. Zadržavamo naše vlasništvo i prava industrijske svojine na ilustracije, crteže, proračune i druge dokumente. Ne smiju biti dostupni trećim licima.

IV Uzorak materijala
 1. Uzorci se naplaćuju po cijeni koštanja. Kolekcije i uzorci stavljeni na raspolaganje kupcu besplatno i na posudbu ostaju naše vlasništvo.
 2. Materijal uzorka nije obavezujući u pogledu odstupanja u vezi sa proizvodnjom ili materijalom tokom proizvodnje.
V. Isporuke
 1. Rokovi isporuke i rokovi isporuke su neobavezujući. Da bismo se dogovorili o obavezujućem datumu isporuke, moramo dati našu ekspresnu pismenu potvrdu (uključujući i e-poštu). Dogovoreni rokovi isporuke počinju teći tek nakon što su svi detalji izvršenja potpuno razjašnjeni.Poštivanje rokova isporuke prema. Ugovor pretpostavlja ispunjenje ugovornih obaveza od strane kupca. Rokovi isporuke važe uz blagovremenu i ugovornu samodostavu. Ukoliko se ne pridržavamo navedenih rokova isporuke, kupac mora pismeno odrediti razumni grejs period od najmanje 3 sedmice, koji počinje kada primimo rok. Nakon isteka razumnog roka, kupac ima pravo odustati od ugovora. Imamo pravo na isporuku do prijema pismene izjave o povlačenju.
 2. Obim naše obaveze isporuke proizlazi isključivo iz ovog ugovora. Zadržavamo pravo na izmjene dizajna, oblika i boje koje su zasnovane na poboljšanju tehnologije ili promjeni pravne situacije, kao i na proizvodnim ili materijalnim odstupanjima od uzorka materijala, pod uvjetom da promjene nisu značajne ili na drugi način nerazumno za kupca.
 3. Slučajevi više sile, kao npr B. Dugoročne prepreke u nabavci robe i materijala, kašnjenja u isporuci od dobavljača, smetnje u radu, nedostatak osoblja zbog bolesti, štrajkova, blokada, nemira, rata i vladine intervencije, oslobađaju nas naše obaveze da isporučimo i izvršimo za trajanje. Ovo važi i ako su se događaji dogodili kod poddobavljača. U slučaju dugotrajnih prepreka – više od 4 sedmice – obje ugovorne strane imaju pravo odustati od ugovora.
 4. Djelimične isporuke su dozvoljene.
 5. Ako kupac propusti da prihvati, imamo pravo da izdamo fakturu ili, određujući grejs period od 5 dana, da odustanemo od ugovora i zahtevamo nadoknadu. Roba koju kupac nije prihvatio čuva se na rizik i trošak kupca.
 6. Ukoliko ne poštujemo rokove isporuke ili rokove isporuke i nema slučajeva više sile, kupac je dužan da nam pismeno odredi razumni grejs period od najmanje 21 dan. Nakon što ovaj period počeka istekne, kupac može odustati od ugovora. Ovo se ne odnosi na prilagođene narudžbe koje uključuju ulaganja s naše strane. U tom slučaju, kupac je dužan da nam u potpunosti nadoknadi učinjene troškove ulaganja.
 7. U slučaju kašnjenja u prihvatanju izvršene isporuke, kupac nam mora platiti sve troškove skladištenja ili samostalne troškove. U tim slučajevima isporuka će biti fakturisana i plativa prema dogovorenim uslovima. Rizik prelazi na kupca uz obavijest o spremnosti za isporuku/otpremu.
 8. Nismo dužni izvršiti isporuku ako kupac kasni sa plaćanjem iz drugih isporuka od nas.
VI. pravo zadržavanja

Imamo pravo zadržavanja u pogledu daljih isporuka dok se sve prethodne isporuke ne plate. Ako nakon zaključenja ugovora saznamo za okolnosti koje značajno umanjuju kreditnu sposobnost kupca, ili ako postoje osnovane sumnje u solventnost kupca, imamo pravo odbiti isporuku ili je izvršiti tek nakon prethodnog plaćanje ili osiguranje. Ako kupac ne plati ili ne pruži nikakvu garanciju, imamo pravo da odustanemo od ugovora (§1052 rečenica 2 ABGB).

VII Dostava

1. Isporuka se smatra predatom kupcu kada je predata transportnoj kompaniji ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za izvršenje pošiljke. To znači da se rizik prenosi i na kupca. Slobodno biramo način dostave i rutu dostave.
2. Kupac mora osigurati da je isporuka moguća i bez prethodne ekspresne obavijesti o datumu isporuke. Ako nije voljan da prihvati, neće prihvatiti. Dodatne troškove koje imamo zbog kašnjenja isporuke za koje je odgovoran kupac mora nam kupac nadoknaditi.
3. Troškove dostave snosi kupac, osim ponuda uklj. Troškovi prevoza. Troškovi dostave za robu po posebnoj narudžbi (nema na zalihama) i za ekspresnu i ekspresnu robu padaju na teret kupca.
4. Osiguranje transporta se sklapa na pismeni zahtjev kupca i o njegovom trošku. Sva oštećenja u transportu moraju se odmah prijaviti prijevozniku i nama. Ako je ugovoreno mjesto za besplatnu dostavu, kupac mora prijaviti postojanje oštećenja prijevozniku odmah nakon isporuke i o tome nas obavijestiti.
5. Troškove pakovanja za transport do kupca snosimo sami. Kupac snosi troškove bilo kakvog povrata transportnih kontejnera/ambalaže za iznajmljivanje.
6. Ne vraćamo jednokratnu ambalažu. Na zahtjev ćemo imenovati treću osobu koja će reciklirati ambalažu u skladu sa pravilnikom o ambalaži. Robu koju isporučujemo isporučujemo isključivo u ambalaži koja učestvuje u ARA sistemu (ARA licenca br. 10532).
7. Kontejneri za višekratnu upotrebu koji nisu izričito uključeni u cijenu i iznos računa daju se samo na kredit za isporuke. Oni ostaju naše neotuđivo vlasništvo i čuvaju se na posebnom računu pakovanja kupca.
8. Iz razloga transporta isporučujemo samo cijele kutije od 4 kompleta (svaka sa gornjim premazom i keramikom). Imajte na umu da mješovite isporuke nisu moguće.

VIII Povrat robe

Povrat robe je dozvoljen samo ako smo to izričito pristali u pisanoj formi i ako je roba u originalnoj ambalaži, a sve troškove transporta snosi kupac. Zadržavamo pravo da odbijemo povrat robe bez navođenja razloga.

IX. Cijene
 1. Naše cijene su neto cijene bez poreza na promet. Osim toga, obračunavamo porez na promet po važećoj zakonskoj stopi. Isporuka unutar Zajednice se vrši samo u poslovne svrhe poduzetnicima sa PDV ID brojem koji podliježu porezu na stjecanje.
 2. Naše cijene su bazirane na ekonomskim okolnostima koje su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, a posebno na našim troškovima proizvodnje, nabavnim cijenama, cijenama sirovina, pomoćnog materijala i zaliha i troškovima plaća i plaća. Ako fiksne cijene ili cjenovne obaveze u vezi sa datumom isporuke nisu izričito potvrđene, zadržavamo pravo na promjene tečaja, fiskalne namete, carine, vozarine, povećanja sirovina, proizvodnje i plaća koja su nastala ili su uvedena od datuma isporuke. od potvrde narudžbe do datuma isporuke.odgovarajuće prilagođavanje cijene.
X. Plaćanje
 1. Naša potraživanja dospijevaju na plaćanje u roku od 10 dana od datuma fakture bez odbitka; pojedinačni uslovi plaćanja zahtevaju pismeni dogovor. Odbitak popusta je dozvoljen samo (također u slučaju gotovinskog ili gotovinskog plaćanja) ako osoba koja je dužna platiti nije u docnji sa drugim obavezama plaćanja prema nama u periodu popusta.
 2. Ako kupac kasni sa svojom obavezom plaćanja, mi ćemo zaračunati kamatu po stopi od 8% iznad odgovarajuće bazne kamatne stope. Nadalje, sve naknade za opomenu ili naplatu i pomoćne naknade nastale u vezi sa nepodmirenim potraživanjem moraju se platiti u isto vrijeme kada i glavni dug. U slučaju da sami preuzmemo proces opomene, naknada za opomenu od 15,00 EUR biće naplaćena za svaki nivo opomene. Zadržavamo pravo potraživanja daljnje štete.
 3. Prebijanje od strane kupca je dozvoljeno samo sa nespornim ili zakonom utvrđenim potraživanjima.
 4. Kupac je ovlašten da koristi pravo zadržavanja samo u onoj mjeri u kojoj je njegova protutužba zasnovana na istom ugovornom odnosu. Ukoliko kupac koristi svoje pravo zadržavanja zbog navodnih nedostataka, to je ograničeno na trošak otklanjanja kvara.
 5. Ako kupac odustane od ugovora bez opravdanja, on je ipak dužan da plati ugovorenu naknadu u skladu sa § 1168 ABGB. Alternativno, imamo pravo tražiti paušalnu naknadu od kupca u iznosu od 30% bruto prodajne cijene. Zadržavamo pravo da tražimo veće štete protiv odgovarajućeg dokaza.
 6. U slučaju posebnih narudžbi specifičnih za kupca, povlačenje izričito nije moguće. U tom slučaju kupac u svakom slučaju mora platiti cjelokupnu ugovorenu cijenu.
XI. obaveštenje o nedostacima
 1. Kupac mora pregledati robu odmah nakon isporuke. Ukoliko postoje materijalni ili pravni nedostaci, nedostatak garantovanog svojstva robe, prevelike, premale ili pogrešne isporuke, kupac nas mora odmah pismeno obavestiti, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema robe.
 2. Kupac gotovih preparata (sredstva za čišćenje, boje i sl.) mora provjeriti – ako je potrebno putem probne aplikacije – da li je isporučena roba prikladna za namjeravanu upotrebu. Ovo se posebno odnosi ako kupac dodaje razrjeđivače, učvršćivače ili druge komponente koje nisu kupljene od nas.
 3. Ako se nedostaci ili druge reklamacije ne ulože u rokovima iz gornjih stavova, sve reklamacije koje proizlaze iz garancije, štete i greške prema nama su isključene i isporučena roba se smatra odobrenom.
 4. Nakon što je roba izrezana ili obrađena na bilo koji drugi način, reklamacije na očigledne nedostatke su isključene.

5. Podnošenje obaveštenja o nedostacima ne oslobađa kupca obaveze plaćanja.

XII. garancija
 1. Isporučena roba je neispravna ako ne odgovara ugovorenom ugovoru. Promjene u količini i kvaliteti pojedinih serija u vezi s proizvodnjom, tehnički neizbježna odstupanja u kvaliteti, boji, dimenzijama, (specifičnoj) težini, završnoj obradi, dizajnu i deformacijama gomile (sjenčanje u tepihu velur) ne predstavljaju nedostatak, niti proizvodnja ili odstupanja u odnosu na materijal uzorka. Svi uzorci koje koristimo služe samo u ilustrativne svrhe. Korišteni uzorci ne predstavljaju obavezujuću ponudu ili uzorke za zrno ili strukturiranje. Kupac stoga nema pravo na određeni obrazac ili strukturu. Sve ostalo je izričito dogovoreno u pisanoj formi.
 2. Ako je roba neispravna, mi ćemo, prema vlastitom nahođenju, otkloniti nedostatak u roku zastare (tačka XIV.) ako je reklamacija učinjena blagovremeno (tačka XI.) putem poboljšanja ili zamjenske isporuke. Preokretanje tereta dokazivanja prema § 924 ABGB na naš trošak je isključeno. Postojanje kvara u trenutku prijenosa rizika, vrijeme kada je nedostatak otkriven i blagovremenost obavještenja o nedostacima kupac mora dokazati.
 3. Nismo u obavezi da poboljšamo ili obezbedimo zamenu ako to zahteva nesrazmerne troškove. Troškovi su nesrazmjerni ako prelaze 25% nabavne cijene artikla isporuke.
 4. Kupac može zahtijevati smanjenje cijene (smanjenje kupoprodajne cijene) ili raskid (raskid ugovora) samo ako postojeći nedostatak nismo mogli otkloniti i pored dva poboljšanja ili jedne zamjenske isporuke, ako odbijemo poboljšanje ili zamjensku isporuku jer nesrazmjernih troškova, ako neopravdano odbijemo neophodno poboljšanje, neopravdano ga odgodimo ili ako se poboljšanje ne može razumno očekivati od kupca. Konverzija je isključena u slučaju manjih nedostataka.
 5. Nakon konsultacije sa kupcem, kupac nam mora dati potrebno vrijeme i priliku da izvršimo poboljšanje ili zamjensku isporuku.
 6. Ako je roba naknadno odvezena na lokaciju koja nije poslovnica kupca i to je povećalo troškove, posebno transportne, putne, radne i materijalne troškove za poboljšanje ili zamjensku isporuku, kupac nam mora nadoknaditi ove povećane troškove.
 7. U slučaju proizvoda treće strane, naša garancija je ograničena na ustupanje potraživanja koja imamo prema dobavljaču proizvoda treće strane. U slučaju da kupac ne može ostvariti svoja prava na garanciju prema dobavljaču proizvoda treće strane, mi dajemo garanciju u okviru naših uslova.
 8. Regresni zahtjevi kupca prema nama su isključeni. Naknada za sva prava regresa od strane kupca uzeta je u obzir u skladu s tim u cijeni. Mali slučajevi garancije se nadoknađuju paušalnim odbitakom.
 9. U slučaju nepravilnog skladištenja ili upotrebe, sva potraživanja od strane kupca (bilo koje vrste) su isključena.
 10. U principu, samo naš opis proizvoda je dogovoren kao kvalitet robe. Javne promocije ili oglašavanje ne predstavljaju nikakav ugovorni pokazatelj kvaliteta robe. Kupac od nas ne dobija nikakve garancije u pravnom smislu.
 11. Naši tehnički savjeti su dati prema našem najboljem saznanju i najnovijem stanju tehnike. Stoga neće doći do oštećenja prilikom korištenja naših proizvoda uz pažljivo pridržavanje navedenih uputa za primjenu i uputa o materijalima za koje su ovi proizvodi namijenjeni. Međutim, upotreba naših proizvoda je izvan naše kontrole, na vlastitu je odgovornost kupca i ne izuzima kupca od provjere proizvoda koje isporučujemo da li su primjereni za predviđene procese i svrhe. Stoga je naš savjet neobavezujući i ne može se koristiti kao osnova za odgovornost prema nama, uključujući u vezi s bilo kakvim imovinskim pravima trećih strana. Moraju se poštovati relevantne preporuke, smjernice i standardi, kao i priznata tehnološka pravila.
XIII. Odgovornost
 1. Odgovornost za laku nepažnju je isključena za štetu bilo koje vrste. Ovo se posebno odnosi na štetu koju je kupac pretrpio kao rezultat neugovorne ili zakašnjele isporuke, uključujući posljedičnu štetu, ili zbog izostavljenog ili netočnog savjeta (uputstva za rad i njegu, itd.) o robi.
 2. Isključenje odgovornosti se ne odnosi na potraživanja prema Zakonu o odgovornosti za proizvode i na lične povrede, osim ako se odgovornost može isključiti ili ograničiti.
 3. Teret dokazivanja postojanja grubog nemara ili namjere leži na kupcu.
 4. Zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na iznos vrijednosti narudžbe (bez PDV-a). Naknada za izgubljenu dobit ili druge finansijske gubitke klijenta je isključena.

POSEBNE NAPOMENE: Obratite pažnju na naš trenutni sigurnosni list. Čišćenje alata vodom. Obratite pažnju na pritisak šarže. Koristite samo proizvode sa istim pritiskom šarže. Očvrsla podna brtva je pretežno otporna na kemikalije. Supstance za bojenje kao što su boje za kosu, dezinficijensi u boji ili proizvodi koji sadrže plastifikatore kao što su gume za vozila, kotači za stolice i podloge za tepihe mogu dovesti do nepopravljive promjene boje podnog zaptivača. Isto tako, ne može se dati nikakva garancija za bilo kakve interakcije premaza uzrokovane migracijom sastojaka iz podne obloge ili prljavštinom koja nije uklonjena na površinama koje se brtve i nastalom oštećenjem (odvajanjem ili promjenom boje podnog zaptivača). Preporuke WEARMAX-a za pripremu podloge, kao i čišćenje i njegu WEARMAX-zabrtvljenih površina moraju se poštovati.

 

VAŽNA NAPOMENA: Sve količine potrošnje navedene u našim tehničkim listovima mogu varirati zbog različite upijajuće sposobnosti podloge. Naše preporuke za tehnologiju primjene, koje dajemo na osnovu našeg najboljeg znanja na osnovu našeg iskustva u laboratoriji i praksi, su neobavezujuće i ne predstavljaju ugovorni pravni odnos ili sporedne obaveze iz kupoprodajnog ugovora. Preporučujemo da na vlastitu odgovornost provjerite prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu. U slučaju sumnje, prikladnost i količine potrošnje treba provjeriti stvaranjem uzorka.

Naši tehnički savjeti su dati prema našem najboljem saznanju i najnovijem stanju tehnike. Stoga neće doći do oštećenja prilikom korištenja naših proizvoda uz pažljivo pridržavanje navedenih uputa za primjenu i uputa o materijalima za koje su ovi proizvodi namijenjeni. Međutim, upotreba naših proizvoda je izvan naše kontrole, odgovornost je kupca i ne oslobađa kupca od provjere proizvoda koje isporučujemo da li su primjereni za predviđene procese i svrhe. Stoga je naš savjet neobavezujući i ne može se koristiti kao osnova za odgovornost prema nama, uključujući u vezi s bilo kakvim imovinskim pravima trećih strana. Moraju se poštovati relevantne preporuke, smjernice i standardi, kao i priznata tehnološka pravila.

XIV Zastarelost
 1. Zahtjevi za jamstvo kupaca ističu šest mjeseci nakon primopredaje.
 2. Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti u roku od šest mjeseci nakon što je oštećeni saznao za štetu, a najkasnije u roku od tri godine od događaja koji je uzrokovao tužbu.
XVI Webshop
 1. Isporučena roba ostaje u našem vlasništvu sve dok se sva potraživanja u vezi sa predmetom kupovine ne isplate u cijelosti. Ukoliko smo u interesu kupca ušli u potencijalne obaveze, sve isporuke ostaju u našem vlasništvu do potpunog oslobađanja od tih obaveza. Ovo važi i ako su isplate izvršene za posebno označena potraživanja. Uključivanje pojedinačnih potraživanja na tekući račun, kao i izvlačenje stanja i njihovo priznavanje ne utiču na zadržavanje prava vlasništva.
 2. Ukoliko rezervisanu robu kupac preradi ili kombinuje ili pomeša sa drugim artiklima, postajemo jedini ili suvlasnici u skladu sa zakonskim odredbama. Ukoliko kupac po zakonu postane jedini ili suvlasnik, dužan je na zahtjev prenijeti svoje suvlasništvo na nas predajom stvari (ustupanje putem osiguranja).
 3. Kupac ima pravo prodati rezervisanu robu u redovnom toku poslovanja ako nam već ustupi potraživanja koja proizilaze iz preprodaje te robe sa svim sporednim pravima (prethodno ustupanje). Prihvatamo ovaj zadatak. Ukoliko potraživanje proizilazi iz preprodaje robe koja podliježe zadržavanju prava vlasništva, kupac i preprodavac se obavezuju da će odmah izvršiti upis o ustupanju u svoje poslovne knjige i listu otvorenih stavki, iz koje se vidi koje je potraživanje ustupljeno. nama i kada. Kupac i preprodavac se također obavezuje da će nas na zahtjev obavijestiti o svim otvorenim potraživanjima od prodaje rezervisane robe kod povezanih dužnika i omogućiti nam uvid u poslovne knjige radi provjere knjigovodstvenih zapisa. Ovlašćujemo kupca i preprodavača, koji podliježu opozivu, da naplate potraživanja koja su nam ustupljena. Ovo ovlašćenje za direktno zaduživanje prestaje automatski otvaranjem stečaja nad imovinom kupca ili pogoršanjem njegove ekonomske situacije.
 4. Ukoliko rezervisana roba postane zavisni deo nekretnine, kupac nam ustupa nastalo potraživanje u visini fakturne vrednosti rezervisane robe. Prihvatamo ovaj zadatak.
 5. Ako se kupac ponaša u suprotnosti sa ugovorom, a posebno u slučaju kašnjenja u plaćanju, imamo pravo da nakon izdavanja opomene i određivanja roka povratimo artikl isporuke. Naša tvrdnja o zadržavanju prava vlasništva i artikla isporuke ne predstavlja odustajanje od ugovora.
 6. Kupac nas mora odmah obavijestiti i predati dokumentaciju potrebnu za prigovor o mjerama izvršenja od strane trećih lica u predmetu isporuke koji je predmet zadržavanja vlasništva ili u potraživanjima koja su nam ustupljena.
 7. Isporuku koja podliježe zadržavanju vlasništva kupac o svom trošku osigurava posebno od požara i krađe. Sva potraživanja prema dotičnom osiguravaču u vezi sa stvarima koje podliježu zadržavanju prava su ustupljena nama. Prihvatamo ovaj zadatak.
XVIII. zaštita podataka

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka, imamo pravo pohranjivati, obrađivati i prenositi podatke koji se odnose na robu i platne transakcije s kupcem, u mjeri u kojoj je to potrebno za uobičajenu podršku i/ili za pravilno izvršenje naloga. . Kupac se s tim izričito slaže. Izjava o zaštiti podataka može se naći na https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/ .

XVIII. Mjesto obavljanja/Jrisdikcija/Mjerodavni zakon
 1. Mjesto ispunjenja svih potraživanja proizašlih iz ugovornog odnosa je naše sjedište.
 2. Za sva trenutna i buduća potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa dogovoren je nadležni sud u Linzu kao mjesto nadležnosti.
 3. Austrijski zakon primjenjuje se isključivo na naše odredbe i uvjete i cjelokupni pravni odnos između nas i kupca, isključujući pravila austrijskog međunarodnog privatnog prava. Isključena je primjena Bečke konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine.
 4. Njemački je relevantan samo za poslovne transakcije (jezik ugovora), to se odnosi i na svu dokumentaciju, opise, listove sa podacima itd. Ako se komunikacija odvija na drugom jeziku, odabrani jezik treba da važi i kao jezik ugovora, ali se ističe da je u slučaju pitanja tumačenja odlučujuća samo njemačka formulacija. Odstupanje (u pogledu jezika ugovora) se odnosi samo na ovog kupca i na ovako zaključen ugovor (tj. kupac ne može tražiti da sklapa dalje ugovore na drugom jeziku).