+43 7239 70377 office@wearmax.at

Opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja Wearmax GmbH
Od siječnja 2021

WEARMAX GMBH | Poslovni park 30, A-4201 Gramastetten | Telefon: +43 (0)7239/70370 | Faks: +43 (0)7239/70370 77 | e-pošta: office@wearmax.at | Porezni broj: 226/5255 | UID br.: AT U67042434 | EORI broj: ATEOS1000044438 | Sudsko mjesto: Linz

Bankovni detalji:
EUR bankovni podaci: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
USD bankovni podaci: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

Ovdje možete preuzeti Opće uvjete u PDF formatu (kliknite ovdje).

I. Valjanost
 1. Naši sljedeći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti” ili „OU”) primjenjuju se na sve kupoprodajne ugovore koje smo sklopili kao prodavatelj robe s našim kupcima za koje je ova transakcija dio rad tvrtke (u daljnjem tekstu “Kupac” ili “Kupac”). Ponude pripremamo i vršimo usluge i isporuke isključivo na temelju ovih uvjeta. Ovo se odnosi na postojeće i buduće ugovorne odnose, čak i ako se izričito ne spominju. U svakom slučaju, kada kupac prihvati isporuku, prihvaća naše uvjete.
 2. Usmeni dogovori između ugovornih strana zamjenjuju se pisanim ugovorom. Usmeni dodatni dogovori, jamstva vlasništva i naknadne izmjene ugovora važe samo ako smo ih pismeno potvrdili.
 3. Odstupajući, proturječni ili dopunski uvjeti i odredbe kupca, čak i ako su poznati, nisu dio ugovora osim ako se pismeno ne složimo s njihovom valjanošću. Pisani oblik se održava slanjem faksa ili e-maila.
II Zaštita žiga

Kupac potvrđuje da su robne marke “PEMATEX”, “WEARMAX”, “K 10” i “UNIGLACE” zaštićene zakonom te je njihovo neovlašteno korištenje nedopušteno i bit će kazneno gonjeno.

III. Ponuda i sadržaj ugovora

1. Naše ponude podložne su promjenama i neobvezujuće su, kao i tehničke Opisi ili druge informacije u ponudama, brošurama itd.
2. Ponude i predračuni daju se samo u pisanom obliku. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, ponude i troškovnici se naplaćuju i izrađuju se na temelju podataka kupaca, bez jamstva za potpunost i točnost, usmeni troškovnici su nebitni. Ne provjeravamo usklađenost dokumenata, planova i skica kupca sa stvarnim dimenzijama ili uvjetima na licu mjesta. Ukoliko budemo upoznati s bilo kakvim netočnostima, pogreškama i nedostacima, na to ćemo upozoriti kupca. odstupanja
između dimenzija koje je kupac dostavio i stvarnih dimenzija odgovornost su kupca, pri čemu kupac snosi sve dodatne troškove koji mogu proizaći iz toga.
3. Zadržavamo pravo prodaje robe ponuđene kupcu trećim osobama tijekom razdoblja valjanosti ponude (pretprodaja). Kupac zbog toga nema nikakvih potraživanja.
4. Ako podaci u pisanim potvrdama narudžbe koje smo pripremili odstupaju od kataloga, prospekta ili drugih podataka, oni u potvrdi narudžbe su obvezujući. Sadržaj ugovora određen je našom pismenom potvrdom narudžbe. Ukoliko ne postoji pisana potvrda narudžbe, sadržaj ugovora određen je našom ponudom koju je kupac prihvatio.
5. Prekomjerna ili manja isporuka od +/- 5% je uobičajeno u industriji. Potraživanja bilo koje vrste od strane kupca protiv nas zbog takve prekomjerne ili premale isporuke su isključena. Prevelike i premale isporuke bit će uzete u obzir prilikom naplate.
6. Zadržavamo svoje vlasništvo i prava industrijskog vlasništva nad ilustracijama, crtežima, izračunima i drugim dokumentima. Ne smiju biti dostupni trećim stranama.

IV. Materijal uzorka
 1. Uzorci se naplaćuju po cijeni koštanja. Zbirke i uzorci stavljeni na raspolaganje kupcu besplatno i na posudbu ostaju naše vlasništvo.
 2. Uzorak materijala nije obvezujući u pogledu odstupanja vezanih uz proizvodnju ili materijal tijekom proizvodnje.
V. Isporuke
 1. Rokovi isporuke i rokovi isporuke su neobvezujući. Kako bismo dogovorili obvezujući datum isporuke, moramo dati našu izričitu pismenu potvrdu (uključujući i e-poštom). Ugovoreni rokovi isporuke počinju teći tek nakon što su svi detalji izvedbe u potpunosti razjašnjeni.Poštivanje rokova isporuke prema Ugovor pretpostavlja ispunjenje ugovornih obveza od strane kupca. Rokovi isporuke vrijede uz pravovremenu i ugovornu samoisporuku. Ako se ne pridržavamo navedenih rokova isporuke, kupac mora odrediti razumno razdoblje odgode od najmanje 3 tjedna u pisanom obliku, koje počinje kada primimo rok. Nakon isteka razumnog roka, kupac ima pravo odustati od ugovora. Imamo pravo na isporuku do primitka pisane izjave o povlačenju.
 2. Opseg naše obveze isporuke proizlazi isključivo iz ovog ugovora. Zadržavamo pravo na promjene dizajna, oblika i boje koje se temelje na poboljšanju tehnologije ili promjeni pravne situacije, kao i na odstupanjima vezanim uz proizvodnju ili materijal od uzorka materijala, pod uvjetom da promjene nisu značajne ili na drugi način nerazumno za kupca.
 3. Slučajevi više sile, kao npr B. Dugoročne prepreke u nabavi robe i materijala, kašnjenja u isporuci od strane dobavljača, prekidi u radu, manjak osoblja zbog bolesti, štrajkovi, isključenja, nemiri, rat i vladina intervencija, oslobađaju nas naše obveze isporuke i obavljanja poslova za trajanje. Ovo također vrijedi ako su se događaji dogodili kod pod-dobavljača. U slučaju dugotrajnih smetnji – više od 4 tjedna – obje ugovorne strane imaju pravo odustati od ugovora.
 4. Dopuštene su djelomične isporuke.
 5. Ako kupac ne prihvati, imamo pravo izdati račun ili, uz odgodu od 5 dana, odustati od ugovora i zahtijevati naknadu. Roba koju kupac ne prihvati skladišti se na rizik i trošak kupca.
 6. Ako se ne pridržavamo rokova isporuke ili datuma isporuke i ne postoje slučajevi više sile, kupac nam je dužan pisanim putem odrediti razuman poček od najmanje 21 dana. Nakon isteka ovog razdoblja kupac može odustati od ugovora. Ovo se ne odnosi na prilagođene narudžbe koje uključuju ulaganja s naše strane. U tom slučaju kupac nam je dužan u cijelosti nadoknaditi nastale investicijske troškove.
 7. U slučaju kašnjenja u prihvaćanju isporuke, kupac nam mora platiti sve troškove skladištenja ili ležarine. U tim slučajevima isporuka će biti fakturirana i plativa prema dogovorenim uvjetima. Obavijest o spremnosti za isporuku/otpremu rizik prelazi na kupca.
 8. Nismo obavezni isporučiti ako kupac kasni s plaćanjem drugih naših isporuka.
VI. pravo zadržavanja

Imamo pravo zadržavanja u pogledu daljnjih isporuka dok sve prethodne isporuke ne budu plaćene. Ako nakon sklapanja ugovora saznamo za okolnosti koje značajno umanjuju kreditnu sposobnost kupca ili ako postoji opravdana sumnja u bonitet kupca, imamo pravo odbiti isporuku ili je izvršiti tek nakon prethodnog plaćanje ili sigurnost. Ako kupac ne plati ili ne pruži jamstvo, imamo pravo odustati od ugovora (§1052 rečenica 2 ABGB).

VII Otprema

1. Pošiljka se smatra predanom kupcu kada se preda transportnoj tvrtki ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za izvršenje pošiljke. To znači da se rizik također prenosi na kupca. Slobodni smo odabrati način dostave i rutu dostave.
2. Kupac mora osigurati da je dostava moguća i bez prethodne izričite obavijesti o datumu isporuke. Ako nije voljan prihvatiti, ne prihvaća. Dodatne troškove koji nastanu zbog kašnjenja isporuke za koje je odgovoran kupac mora nam nadoknaditi kupac.
3. Troškove dostave snosi kupac, s izuzetkom ponuda uklj. Troškovi prijevoza. Troškove dostave za robu po narudžbi (koja nije na zalihi) te za ekspresnu i ekspresnu robu snosi kupac.
4. Osiguranje prijevoza sklapa se na pisani zahtjev kupca i na njegov trošak. Oštećenja u transportu moraju se odmah prijaviti prijevozniku i nama. Ako je ugovoreno domicil bez dostave, kupac je dužan odmah nakon dostave prijaviti postojanje oštećenja prijevozniku te nas o tome obavijestiti.
5. Mi snosimo troškove pakiranja za transport do kupca. Troškove eventualnog povrata transportne/iznajmljene ambalaže snosi kupac.
6. Ne preuzimamo jednokratnu ambalažu. Na zahtjev ćemo imenovati treću stranu koja će reciklirati ambalažu u skladu s pravilnikom o ambalaži. Robu koju isporučujemo isporučujemo isključivo u ambalaži koja sudjeluje u ARA sustavu (ARA licenca br. 10532).
7. Spremnici za višekratnu upotrebu koji nisu izričito uključeni u cijenu i iznos računa daju se samo na posudbu za isporuke. Ostaju naše neotuđivo vlasništvo i čuvaju se na posebnom ambalažnom računu kupca.
8. Zbog transportnih razloga, isporučujemo samo cijele kutije od 4 kompleta (svaki s gornjim premazom i keramikom). Napominjemo da mješovite isporuke nisu moguće.

VIII Povrat robe

Povrat robe dopušten je samo ako smo s tim izričito pismeno pristali i ako je roba u originalnom pakiranju, a troškove prijevoza snosi kupac. Zadržavamo pravo odbiti povrat robe bez navođenja razloga.

IX. Cijene
 1. Naše cijene su neto cijene bez poreza na promet. Osim toga, obračunavamo porez na promet prema primjenjivoj zakonskoj stopi. Isporuka unutar Zajednice obavlja se samo u poslovne svrhe poduzetnicima s PDV ID brojem koji su obveznici poreza na stjecanje.
 2. Naše cijene temelje se na ekonomskim okolnostima koje su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, posebice na našim proizvodnim troškovima, nabavnim cijenama, cijenama sirovina, pomoćnog materijala i zaliha te troškovima nadnica i nadnica. Ako fiksne cijene ili cjenovne obveze koje se odnose na datum isporuke nisu izričito potvrđene, zadržavamo pravo na promjene tečaja, fiskalne namete, carine, vozarine, povećanja sirovina, proizvodnje i plaća do kojih je došlo ili su uvedene od datuma potvrde narudžbe do datuma isporuke odgovarajuća korekcija cijene.
X. Plaćanje
 1. Naša potraživanja dospijevaju za plaćanje u roku od 10 dana od datuma fakture bez odbitka; pojedini uvjeti plaćanja zahtijevaju pismeni dogovor. Odbitak popusta dopušten je samo (također u slučaju gotovine ili gotovinskog plaćanja) ako obveznik plaćanja nije u zakašnjenju s drugim obvezama plaćanja prema nama unutar razdoblja popusta.
 2. Ako kupac kasni s plaćanjem svoje obveze, obračunat ćemo kamatu po stopi od 8% iznad odgovarajuće temeljne kamatne stope. Nadalje, sve naknade za opomene ili naplatu i sporedne naknade nastale u vezi s nenaplaćenim potraživanjem moraju se platiti u isto vrijeme kad i glavni dug. U slučaju da sami preuzmemo postupak opomene, naplaćuje se naknada za opomenu od 15,00 EUR za svaku razinu opomene. Zadržavamo pravo tražiti daljnju štetu.
 3. Prijeboj od strane kupca dopušten je samo s nespornim ili pravomoćno utvrđenim tražbinama.
 4. Kupac je ovlašten ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu. U mjeri u kojoj kupac koristi svoje pravo zadržavanja zbog navodnih nedostataka, ono je ograničeno na trošak otklanjanja nedostatka.
 5. Ako kupac odustane od ugovora bez opravdanja, dužan je platiti ugovorenu naknadu u skladu sa § 1168 ABGB. Alternativno, imamo pravo od kupca zahtijevati paušalnu naknadu u iznosu od 30% bruto prodajne cijene. Zadržavamo pravo tražiti veću naknadu štete uz odgovarajući dokaz.
 6. U slučaju posebnih narudžbi za kupca, povlačenje izričito nije moguće. U tom slučaju kupac u svakom slučaju mora platiti cjelokupnu ugovorenu cijenu.
XI. obavijest o nedostacima
 1. Kupac je dužan pregledati robu odmah nakon dostave. Ukoliko postoje materijalni ili pravni nedostaci, nedostatak zajamčenog svojstva robe, previše, premalo ili pogrešna isporuka, kupac nas je dužan o tome pismeno obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka robe.
 2. Kupac gotovih proizvoda (sredstva za čišćenje, boje itd.) mora provjeriti – ako je potrebno probnom aplikacijom – da li je isporučena roba prikladna za namjeravanu upotrebu. Ovo posebno vrijedi ako kupac dodaje razrjeđivače, učvršćivače ili druge komponente koje nisu kupljene od nas.
 3. Ako nedostaci ili druge pritužbe nisu istaknute u rokovima iz gornjih paragrafa, bilo kakva potraživanja koja proizlaze iz jamstva, šteta i grešaka protiv nas su isključena i smatra se da je isporučena roba odobrena.
 4. Nakon što je roba izrezana ili na bilo koji drugi način obrađena, reklamacija očitih nedostataka je isključena.

5. Podnošenje obavijesti o nedostacima ne oslobađa kupca od obveze plaćanja.

XII. jamstvo
 1. Isporučena roba je neispravna ako ne odgovara ugovorenom. Oscilacije u količini i kvaliteti pojedinih serija vezane uz proizvodnju, tehnički neizbježna odstupanja u kvaliteti, boji, dimenzijama, (specifičnoj) težini, završnoj obradi, dizajnu i deformacije hrpe (zasjenjenost velura tepiha) ne smatraju se nedostatkom, niti proizvodnja ili odstupanja od uzorka materijala povezana s materijalom. Svi uzorci koje koristimo samo su u ilustrativne svrhe. Korišteni uzorci ne predstavljaju obvezujuću ponudu niti uzorke za zrno ili strukturu. Kupac stoga nema pravo na određeni uzorak ili strukturu. Sve ostalo je izričito dogovoreno u pisanom obliku.
 2. Ako je roba neispravna, mi ćemo, prema vlastitom nahođenju, otkloniti neispravnost u roku zastare (točka XIV.) ako je reklamacija uložena pravodobno (točka XI.) isporukom poboljšanja ili zamjene. Preokret tereta dokazivanja prema § 924 ABGB o našem trošku je isključen. Postojanje nedostatka u trenutku prijenosa rizika, vrijeme kada je nedostatak otkriven i pravovremenost obavijesti o nedostacima mora dokazati kupac.
 3. Nismo obvezni poboljšati ili osigurati zamjenu ako to zahtijeva nesrazmjerne troškove. Troškovi su nerazmjerni ako prelaze 25% nabavne cijene predmeta isporuke.
 4. Kupac može zahtijevati smanjenje cijene (smanjenje kupoprodajne cijene) ili raskid (raskid ugovora) samo ako postojeći nedostatak nismo mogli otkloniti unatoč dva poboljšanja ili jednoj zamjenskoj isporuci, ako odbijemo poboljšanje ili zamjensku isporuku jer nerazmjernih troškova, ako bez opravdanja odbijemo potrebno poboljšanje, neopravdano ga odgađamo ili ako se poboljšanje ne može razumno očekivati od kupca. Preinaka je isključena u slučaju manjih nedostataka.
 5. Nakon konzultacija s kupcem, kupac nam mora dati potrebno vrijeme i priliku da izvršimo poboljšanje ili zamjensku isporuku.
 6. Ako je roba naknadno odvezena na mjesto koje nije poslovnica kupca i to je povećalo troškove, posebice troškove prijevoza, putovanja, rada i materijala za poboljšanje ili zamjensku isporuku, kupac nam mora nadoknaditi te povećane troškove.
 7. U slučaju proizvoda treće strane, naše je jamstvo ograničeno na ustupanje potraživanja koja imamo prema dobavljaču proizvoda treće strane. U slučaju da kupac ne može ostvariti svoja jamstvena prava prema dobavljaču proizvoda treće strane, jamčimo jamstvo u okviru naših uvjeta.
 8. Isključeni su regresni zahtjevi kupca prema nama. Naknada za sva prava regresa od strane kupca je u skladu s tim uzeta u obzir pri određivanju cijene. Mali slučajevi jamstva kompenziraju se paušalnim odbitkom.
 9. U slučaju nepropisnog skladištenja ili korištenja, isključeni su svi zahtjevi kupca (bilo koje vrste).
 10. Kao kvaliteta robe načelno je dogovoren samo naš opis proizvoda. Javne promocije ili oglašavanje ne predstavljaju nikakvu ugovornu indikaciju kvalitete robe. Kupac od nas ne dobiva nikakva jamstva u pravnom smislu.
 11. Naši tehnički savjeti dani su prema našem najboljem znanju i najnovijem stanju tehnike. Stoga pri uporabi naših proizvoda uz pažljivo poštivanje navedenih uputa za primjenu i uputa na materijalima za koje su ti proizvodi namijenjeni, neće doći do oštećenja. Međutim, korištenje naših proizvoda je izvan naše kontrole, odgovornost je kupca i ne oslobađa kupca od provjere prikladnosti proizvoda koje isporučujemo za predviđene procese i svrhe. Naši su savjeti stoga neobvezujući i ne mogu se koristiti kao osnova za odgovornost prema nama, uključujući u vezi s bilo kojim imovinskim pravima trećih strana. Moraju se poštovati relevantne preporuke, smjernice i standardi kao i priznata tehnološka pravila.
XIII. Odgovornost
 1. Za štetu bilo koje vrste isključena je odgovornost za lagani nemar. Ovo se posebno odnosi na štetu koju je kupac pretrpio kao posljedicu izvanugovorne ili zakašnjele isporuke, uključujući posljedičnu štetu, ili zbog izostavljenih ili netočnih savjeta (uputa za rukovanje i njegu, itd.) o robi.
 2. Isključenje odgovornosti ne odnosi se na zahtjeve prema Zakonu o odgovornosti za proizvode i na osobne ozljede, osim ako se odgovornost može isključiti ili ograničiti.
 3. Teret dokazivanja postojanja krajnje nepažnje ili namjere leži na kupcu.
 4. Zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na iznos vrijednosti narudžbe (bez PDV-a). Isključena je naknada za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke kupca.

POSEBNE NAPOMENE: Obratite pažnju na naš trenutni sigurnosni list. Čišćenje alata vodom. Zabilježite tlak šarže. Koristite samo proizvode s istim šaržnim tlakom. Stvrdnuta podna brtva pretežno je otporna na kemikalije. Tvari za bojenje kao što su boje za kosu, dezinficijensi u boji ili proizvodi koji sadrže plastifikatore kao što su gume za vozila, kotačići za stolice i podloge za tepihe mogu dovesti do nepopravljive promjene boje brtvljenja poda. Isto tako, ne može se dati jamstvo za bilo kakve interakcije premaza uzrokovane migracijom sastojaka iz podne obloge ili neuklonjenom prljavštinom na površinama koje se brtve i posljedičnim oštećenjem (odvajanje ili promjena boje podne brtve). Moraju se poštovati preporuke WEARMAX-a za pripremu podloge, kao i čišćenje i njegu površina obloženih WEARMAX-om.

 

VAŽNA NAPOMENA: Sve količine potrošnje navedene u našim tehničkim listovima mogu varirati zbog različite sposobnosti upijanja podloge. Naše preporuke za tehnologiju primjene, koje dajemo prema svom najboljem znanju na temelju našeg iskustva u laboratoriju i praksi, nisu obvezujuće i ne predstavljaju ugovorni pravni odnos niti sporedne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Preporučujemo da na vlastitu odgovornost provjerite prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu. U slučaju sumnje, prikladnost i količine potrošnje treba provjeriti stvaranjem područja za uzorkovanje.

Naši tehnički savjeti dani su prema našem najboljem znanju i najnovijem stanju tehnike. Stoga pri uporabi naših proizvoda uz pažljivo poštivanje navedenih uputa za primjenu i uputa na materijalima za koje su ti proizvodi namijenjeni, neće doći do oštećenja. Međutim, korištenje naših proizvoda je izvan naše kontrole, odgovornost je kupca i ne izuzima kupca od provjere prikladnosti proizvoda koje isporučujemo za predviđene procese i svrhe. Naši su savjeti stoga neobvezujući i ne mogu se koristiti kao osnova za odgovornost prema nama, uključujući u vezi s bilo kojim imovinskim pravima trećih strana. Moraju se poštovati relevantne preporuke, smjernice i standardi kao i priznata tehnološka pravila.

XIV Zastara
 1. Jamstveni zahtjevi korisnika istječu šest mjeseci nakon primopredaje.
 2. Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti u roku od šest mjeseci od saznanja oštećene strane za štetu, a najkasnije u roku od tri godine od događaja iz kojeg je nastao zahtjev.
XVI Webshop
 1. Isporučena roba ostaje naše vlasništvo dok se sva potraživanja u vezi s predmetom kupnje ne isplate u cijelosti. Ako smo ušli u nepredviđene obveze u interesu kupca, sve isporuke ostaju naše vlasništvo do potpunog oslobađanja od takvih obveza. Ovo također vrijedi ako su isplate izvršene za posebno označene tražbine. Uvrštavanje pojedinačnih tražbina na tekući račun, kao i sastavljanje stanja i njihovo priznavanje ne utječu na pridržaj vlasništva.
 2. Ako rezerviranu robu kupac preradi ili spoji ili pomiješa s drugim stvarima, postajemo jedini ili suvlasnici u skladu sa zakonskim odredbama. Ukoliko kupac po zakonu postane jedini ili suvlasnik, dužan je na zahtjev predajom stvari prenijeti svoj suvlasnički dio na nas (ustupanje radi osiguranja).
 3. Kupac ima pravo prodati rezerviranu robu u redovnom poslovanju ako nam već ustupi potraživanja proizašla iz preprodaje te robe sa svim popratnim pravima (ustupanje unaprijed). Prihvaćamo ovaj zadatak. Ako potraživanje proizlazi iz preprodaje robe koja je predmet pridržaja vlasništva, kupac i preprodavač se obvezuje da će o ustupu odmah izvršiti knjižni upis u svojim poslovnim knjigama i popis otvorenih stavki iz kojih će biti vidljivo koja je tražbina ustupljena. nama i kada. Kupac i preprodavač se također obvezuje da će nas na zahtjev obavijestiti o svim otvorenim zahtjevima iz prodaje rezervirane robe kod povezanih dužnika te nam omogućiti uvid u poslovne knjige radi provjere knjigovodstvenih knjiženja. Ovlašćujemo kupca i preprodavača, uz uvjet opoziva, da naplate potraživanja koja su nam dodijeljena. Ova autorizacija izravnog terećenja automatski prestaje važiti otvaranjem stečaja nad imovinom kupca ili pogoršanjem njegove ekonomske situacije.
 4. Ukoliko rezervirana roba postane zavisni dio nekretnine, kupac nam ustupa nastalo potraživanje u iznosu fakturne vrijednosti rezervirane robe. Prihvaćamo ovaj zadatak.
 5. Ako se kupac ponaša u suprotnosti s ugovorom, posebice u slučaju kašnjenja u plaćanju, imamo pravo preuzeti predmet isporuke nakon izdavanja opomene i postavljanja roka. Naša tvrdnja o zadržavanju vlasništva i predmeta isporuke ne predstavlja povlačenje iz ugovora.
 6. Kupac nas mora odmah obavijestiti i predati dokumente potrebne za prigovor o mjerama ovrhe trećih osoba u predmetu isporuke koji je predmet pridrža vlasništva ili u potraživanjima koja su nam ustupljena.
 7. Predmet isporuke koji je predmet pridržaja vlasništva kupac je dužan osigurati o svom trošku, posebno protiv požara i krađe. Sva potraživanja prema odgovarajućem osiguravatelju u vezi sa stvarima koje podliježu pridržaju vlasništva dodijeljena su nama. Prihvaćamo ovaj zadatak.
XVIII. zaštita podataka

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti podataka, ovlašteni smo pohranjivati, obrađivati i prenositi podatke koji se odnose na robu i platni promet s kupcem, ukoliko je to potrebno za uobičajenu podršku i/ili ispravno izvršenje naloga. . Kupac se s time izričito slaže. Izjavu o zaštiti podataka možete pronaći na https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/ .

XVIII. Mjesto izvedbe/nadležnost/mjerodavno pravo
 1. Mjesto ispunjenja svih potraživanja iz ugovornog odnosa je naše sjedište.
 2. Za sva sadašnja i buduća potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa dogovoreno je da je nadležan sud u Linzu.
 3. Na naše uvjete i cjelokupni pravni odnos između nas i kupca primjenjuje se isključivo austrijski zakon, isključujući pravila austrijskog međunarodnog privatnog prava. Isključena je primjena Bečke konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. godine.
 4. Njemački je relevantan samo za poslovne transakcije (ugovorni jezik), to se također odnosi na svu dokumentaciju, opise, podatkovne listove itd. Ako se komunikacija odvija na nekom drugom jeziku, odabrani jezik bi također trebao biti ugovorni jezik, ali je istaknuto da je u slučaju pitanja tumačenja odlučujuća samo njemačka formulacija. Odstupanje (u pogledu jezika ugovora) odnosi se samo na ovog kupca i na tako sklopljen ugovor (tj. kupac ne može zahtijevati sklapanje daljnjih ugovora na drugom jeziku).